SEZNAM UČBENIKOV ZA 4. LETNIK, KI SO NA VOLJO V UČBENIŠKEM SKLADU ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO.
 
Šola bo dijakom, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali četrti letnik, omogočila izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada za četrti letnik.
Dijaki plačajo izposojevalnino (oz. obrabnino), ki znaša 20% maloprodajne cene učbenika, ob koncu šolskega leta pa morajo učbenike vrniti šoli. V primeru, da je učbenik poškodovan, uničen ali pa ne bo vrnjen, je potrebno plačati odškodnino (največ 1/3 cene učbenika).
Plačilo bo po položnici. Urnik in način prevzema učbenikov v septembru bo sporočen naknadno.
Prevzem učbenikov bo možen samo s potrdilom plačila izposojevalnine oz. obrabnine.
Naročilo novega učbeniškega kompleta je možno šele, ko so vrnjeni vsi učbeniki za tekoče šolsko leto ter vse knjige in ostalo knjižnično gradivo, ki je bilo izposojeno v šolski knjižnici. Kasnejše naročanje je možno samo z uradnim opravičilom (od zdravnika, trenerja).
 

NAROČILNICA
Oddelek: 4A 4B 4C 4D 4E 4F (označite svoj oddelek)
Ime in priimek:  naslov: 
Datum:    (vpišite datum).

 
Za posamezen letnik si lahko izposodite celotni komplet ali samo posamezne učbenike. Označite učbenike, ki jih naročate.
 
 PredmetLetnikNaslov/založbaAvtorLetoCena
Angleščinadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaNew Headway Upper Intermediate. Third ed.,Oxford University Press Soars20100,00
Nemščinadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaThemen Aktuell 2, Max Hueber VerlagAufderstrasse 20090,00
Matematikadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaTempus novum, Modrijan Pavlič20153,00
Biologija 1dajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaEvolucija, biotska pestrost in ekologija, Ekologija, DZSTome, Vrezec20100,00
Biologija 2dajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaBIO2, o zgradbi in delovanju organizmov, MKZDolenc, Koce20183,00
Zgodovinadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaZGO4, DZSGabrič, Režek20114,00
Geografija 1dajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaSlovenija 1, Modrijan Senegačnik20103,00
Geografija 2dajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaSlovenija 2, Modrijan Senegačnik20103,00
Psihologija 1dajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaUvod v psihologijoKompare20102,00
Psihologijadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaPsihologija : spoznanja in dileme, DZSKompare20112,00
Sociologijadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaSOC, DZSPočkar20113,00
Lahko dopišete svoj izbirni predmet, če želite naročiti učbenike prejšnjih letnikov za ta predmet. Če bodo učbeniki na voljo, jih boste prejeli v skladu:
 
Za oddajo naročilnice, kliknite na spodnji gumb.
 
 
 
 
© ursic