SEZNAM UČBENIKOV ZA 3. LETNIK, KI SO NA VOLJO V UČBENIŠKEM SKLADU ZA NASLEDNJE ŠOLSKO LETO.
 
Šola bo dijakom, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali tretji letnik, omogočila izposojo kompleta učbenikov iz učbeniškega sklada za tretji letnik.
Dijaki plačajo izposojevalnino (oz. obrabnino), ki znaša 20% maloprodajne cene učbenika, ob koncu šolskega leta pa morajo učbenike vrniti šoli. V primeru, da je učbenik poškodovan, uničen ali pa ne bo vrnjen, je potrebno plačati odškodnino (največ 1/3 cene učbenika).
Plačilo bo po položnici. Urnik in način prevzema učbenikov v septembru bo sporočen naknadno.
Prevzem učbenikov bo možen samo s potrdilom plačila izposojevalnine oz. obrabnine.
Naročilo novega učbeniškega kompleta je možno šele, ko so vrnjeni vsi učbeniki za tekoče šolsko leto ter vse knjige in ostalo knjižnično gradivo, ki je bilo izposojeno v šolski knjižnici. Kasnejše naročanje je možno samo z uradnim opravičilom (od zdravnika, trenerja).
 

NAROČILNICA
Oddelek: 3A 3B 3C 3D 3E 3F (označite svoj oddelek)
Ime in priimek:  naslov: 
Datum:    (vpišite datum).

 
Za posamezen letnik si lahko izposodite celotni komplet ali samo posamezne učbenike. Označite učbenike, ki jih naročate.
 
 PredmetLetnikNaslov/založbaAvtorLetoCena
Angleščinadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaNew Headway Upper Intermediate. Third ed.,Oxford Uni. Press Soars20100,00
Nemščinadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaThemenAktuell 2, Max Hueber Verlag Aufderstrasse 20090,00
Matematikadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaSpatium novum, Modrijan Pavlič20133,00
Fizikadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaFizika 3, MK Mohorič20144,00
Kemijadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaKemija. Snov in spremembe 3, Jutro Smrdu20103,00
Biologijadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaČudovite oblike, Rokus Dermastia20104,00
Zgodovinadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaZgodovina 3, Dolgo 19. st, MKZ Brodnik, Antoličič20214,00
Geografijadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaGEO sodobne Evrope, Modrijan Senegačnik20213,00
Sociologijadajic bojana, mislejeva ulica 3, 1000 ljubljanaUvod v sociologijo, DZS Počkar20113,00
 
Za oddajo naročilnice, kliknite na spodnji gumb.
 
 
 
 
© ursic